صرفه اقتصادی بلند مدت پرلیت

پرلیت یک سنگ آتشفشانی انبساط یافته است . بنابراین بر خلاف مواد آلی ، پوسیده نخواهد شد و خواص مثبت خود را برای مدت طولانی در خاک حفظ می کند . پرلیت با دارا بودن PH نزدیک به خنثی در… ادامه مطلب