بلوک پرلیتی از سیمان پرتلند و پرلیت منبسط تشکیل شده است  و ظاهر آن شبیه بلوک های معمولی است. اما      به دلیل پرلیت به کار رفته در آن دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • وزن بلوک های پرلیتی کمتر از نصف وزن بلوک های معمولی است.

 • عایق قوی حرارتی

 • عایق صوتی

 • نسوز

 • قابلیت برش خوری و میخ پذیری

 • قابلیت اتصال با انواع ملات

 • حمل و نقل و نصب آن سریع و ارزان است .

 • بلوک پرلیتی
  ۶٫۵-۷ کیلوگرم
  ابعاد ۶۰*۲۵*۹
 • بلوک پرلیتی
  ۷٫۵-۸ کیلوگرم
  ابعاد ۶۰*۲۵*۱۴
 • بلوک پرلیتی
  ۴٫۵-۵ کیلوگرم
  ابعاد ۵۰*۲۰*۹
 • بلوک پرلیتی
  ۵٫۵-۶ کیلوگرم
  ابعاد ۵۰*۲۰*۱۴