شركت پرليت مشهد در سال ۱۳۸۹ تاسيس و تحت شماره ۳۸۹۲۰ در شهرستان مشهد با هدف توليد و فرآوري پرليت منبسط به ثبت رسيد. توليد ساليانه شركت بالغ بر ۱۵۰۰ تن محصول منبسط مي باشد كه با نصب دستگاه هاي جديد و اجراي كامل طرح توسعه ظرفيت توليد بزودي به ۳۳۰۰ تن در سال خواهد رسيد. اين شركت قادر است كه پرليت منبسط را از پودر تا دانه بندي ۱۵ الي ۲۰ ميليمتر و وزن مخصوص متفاوت بر اساس نياز مشتري توليد نمايد. استان خراسان رضوي مركز ثقل فعاليت هاي شركت پرليت مشهد مي باشد كه در حال حاضر فرآورده هاي اين شركت در صنايع مختلفي همچون ساختمان، كشاورزي، فيلتراسيون، تصفيه نوشيدني ها، عايق سازي، نسوز ها و… مصرف مي شود. از سرمايه هاي با ارزش اين شركت كادر فني و متخصص و متعهد آن است كه باتلاش و كوشش صادقانه و پيگير خود توانسته اند محصولي توليد نمايند كه نتيجه آن رضايتمندي مشتريان و شركت هاي بزرگ و قدرتمند كشور بوده است. اين شركت ضمن اينكه تا كنون توانسته جايگاه ويژه اي را در صنايع مختلف مصرف كننده به خود اختصاص دهد همواره در صدر توسعه دامنه فعاليت توليدي و مهندسي خود بوده و اميدوار است همواره منشاء خدمات ارزشمندي براي صنايع كشور باشد.